Skuespil- og filmunderviser v. Filurens skole for Teater og Dans

Filmskuespil
Igennem undervisningen fik eleverne skabt sig en forståelse for filmskuespil, teknik og filmproduktion. Eleverne fik dannet sig et billede af hvad forskellen er på sceneskuespil og filmskuespil På holdet fik eleverne prøvet at indspille små scener analyserede disse fra seerens perspektiv. Eleverne havde, efter endt kursus, en række redskaber til at kunne arbejde med filmskuespil. Eleverne fik endvidere stiftet bekendskab med filmteknik, instruktion, fotografering og iscenesættelse.

Eleverne arbejdede med følgende i undervisningen:
Skuespil, kameraforståelse, instruktion, filmproduktion, dramaturgi og filmhistorie.

Undervisningstimer (ugentligt): 2,5 timer

Filmproduktion
Som elev på filmproduktionsholdet, lærte eleverne hvad film er og hvordan man laver film. Der blev produceret små film med skuespillere og eleverne modtog undervisning i instruktion, at klippe film, dramaturgi, at producere film og at skrive film. Igennem undervisningen blev eleverne i stand til at producere film med udgangspunkt i hvordan film produceres professionelt.

Eleverne arbejdede med følgende i undervisningen:
Produktionssystemer, instruktion og kommunikation, fotografering og æstetik, dramaturgi og redigering, filmhistorie, teori og reel produktion

Undervisningstimer (ugentligt): 2,5 timer