Skuespil-, teater- og filmunderviser v. Vostrup Efterskole – Skole for Musik og Teater

Skuespilundervisning (Teaterhold-leksioner)
I min undervisning arbejdede jeg, seriøst og fagligt med udgangspunkt i profesionalisme og respekt for de unge elever. Jeg er af den overbevisning, at eleverne, igennem fællesskab, engagement, nærvær, lyst og gensidig respekt i trygge rammer, får mest muligt ud af skuespilundervisningen. Jeg arbejdede ikke-pædagogisk men venligt, beskyttende og kammeratligt med eleverne i, og omkring, en undervisning som lod dem forholde sig til skuespil på et fagligt højt niveau. Således oplevede eleverne alle følelser på egen krop, de udfordredes både psykisk og fysisk og udviklede sig menneskeligt. De fik en faglig stærk forståelse for faget og en solid og komplet indgangsvinkel til dette. Jeg arbejdede med udgangspunkt i skuespillerens instrument – kroppen og psyken. Eleverne fik tekstarbejde og læste skuespilteori som blev afprøvet i praksis.

Eleverne arbejdede med følgende i undervisningen:
Kroppen og fysik, stemme og tale, tanken og følelserne, improvisation, tekstarbejde, iscenesættelse, samspil og kommunikation og karakterskabelse.

Undervisningstimer (ugentligt): 4,5 timer

Teaterhistorie, teori og praksis (Teaterlinje-leksioner)
Eleverne fik en teoretisk undervisning indenfor teaterhistorie og scenekultur. Samtlige historiske perioder blev der arbejdet med i praksis, via øvelser og mindre produktioner, så eleverne mærkede skuespilgenrerne samt de historiske dogmer på egen krop.

Eleverne arbejdede med følgende i undervisningen:
Det græske teater, Commedia dell ‘arte, Det Elizabethanske Teater, Det franske teater, Naturalismen, Det episke teater, performanceteater, Absurd teater, fysisk teater, Stand up-comedy, virkelighedsteater og 90’er teater.

Undervisningstimer (ugentligt): 4,5 timer

Teaterproduktion
Jeg iscenesatte årligt mellem 2-3 produktioner hvor eleverne i flere uger blev udfordret og prøvede kræfter med professionel dramatik.

Filmproces, dramaturgi og analyse, filmhistorie og kultur (Filmlinje-leksioner)
På filmlinjen, som jeg var grundlægger af, leder for samt underviser på, fik eleverne en stærk teoretisk basisviden og forståelse for alle filmens facetter. Eleverne blev undervist i hvordan film produceres, filmteknik, filmskuespil, filmiske virkemidler (her under musik), films dramaturgi, historie og kultur samt filmanalyse. Eleverne afprøvede filmiske begreber og virkemidler i egne små produktioner.

Eleverne arbejdede med følgende i undervisningen:
Filmteori, filmanalyse, filmhistorie, filmkultur, filmproduktion, filmredigering, filmmusik, filmskuespil, manuspriptarbejde og dramaturgi.

Undervisningstimer (ugentligt): 4,5 timer

Filmproduktion
Eleverne på filmlinjen producerede, i og udenfor undervisningen, flere mindre kortfilm igennem et skoleår.

Filmvalgfag (Filmværksted-leksioner)
Et mindre valgfag hvor eleverne stiftede bekendtskab med filmmediet og filmproduktion.

Undervisningstimer (ugentligt): 4,5 timer

Fysiodramatik og psykisk træning (Fysisk og mental-leksioner)
Jeg underviste i fysiodramatik, mindfullness, kropskontrol og fysik med fokus på ro i kroppen, tro på sig selv og andre, balance, nærvær og afstressning.

Undervisningstimer (ugentligt): 1,5 timer

Maskespil og produktion (Maskeværksted-leksioner)
I dette fag var fokus på maskearbejde med udgangspunkt i at blive et med en selvskabt maske, at give slip og lade masken få liv, at udforske sindet og skuespillet igennem en fysisk maske som skaber et væsen der er selvstændigt, nærværende og troværdigt. Der blev arbejdet med Commedia dell ‘arte og improvisation.

Undervisningstimer (ugentligt): 1,5 timer